Perkongsian oleh Orang-orang Hong Kong Mengenai Karantina

by terry narcissan May 11, 2020
ABCDE

0:24:54.443000

Perkongsian oleh Orang-orang Hong Kong Mengenai Karantina | Sharing by Hong Kong People Regarding Quarantine | 由香港朋友分享有關香港檢疫及防疫措施

Show more